Årsmöte och styrelsemöte genomfört den 22 maj 2017 på Idre Fjäll

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen samt beslutade om en budget där nuvarande veckokostnad bibehålles, dvs 2.500 kr. Bägge protokollen kommer att skickas ut per post till samtliga medlemmar samt läggas in på hemsidan.

Efter genomförda års- och styrelsemöten kan konstateras att vi har en välskött ekonomi samt sex stycken mycket välskötta hus. Som framgår av besiktningsprotokollen är det mest småsaker som behöver åtgärdas. Under året kommer samtliga entrémattor att bytas nya tillverkade av FORBO under namnet Coral. Vidare skall samtliga altaner oljas samt ventilgaller på bastudörrarna bytas. Sannolikt sker detta i senare delen av augusti.

Något att tänka på:

1. Var noga med att rengöra dushdörrna på in- och utsida med scotchbrite med befintligt rengöringsmedel vid avresa

2. Ställ samtliga element på max 18 grader vid avresa

3. Har du använt braskaminen, så tänk på att rengöra densamma på fredag före avresa. Enklaste sättet att få bort sot på glasdörrarna är att fukta tidningspapper och ta lite aska på det fuktade tidningspappret  och tvätta rutan, så släpper smutsen

Under maj genomförde KFM en exekutiv auktion av 6 st veckoandelar: Vi välkomnar alla dessa nya ägare, men tänk på att det krävs medlemsskap för att fullborda äganderätten. För att du skall få fulläganderätt och medlemsskap i BRF, så krävs följande:

1. Skicka kopia på köpekontraktet till Lars Berg via mail eller brev

2. Brf genomför då en kontroll via UC

3. Om denna är utan anmärking skickar ISS en faktura avseende överlåtelsekostnad på 1.000 kr.

4. När denna är betald beviljas medlemsskap av BRF och vederbörande får inloggningsuppgifter till vår hemsidas medlemssida

2017-06-12